وروستي

انقلابی که من دیدم

انقلابی که من دیدم

نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر تنویر، هالند به مناسبت پیروزی انقلاب مردمی ترکیه بر کودتاگران نظامی بخش [...]

جنوري 20, 2017 // 0 Comments

انقلابی که من دیدم

نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر تنویر، هالند به مناسبت پیروزی انقلاب مردمی ترکیه بر کودتاچیان نظامی بخش [...]

دسمبر 2, 2016 // 0 Comments