وروستي

اووم درس – د فرعي مد احکام

اووم درس – د فرعي مد احکام

د فرعي مد ډولونه : فرعي يا غير طبعي مد هغه مد ته وايی چې د مد تر حروفو وروسته سبب راغلی وي چی سبب یی [...]

نوومبر 16, 2016 // 0 Comments