وروستي

این است آچین!

این است آچین!

نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر تنویر، هالند در ماتم به خاک و خون کشیدن مردم «آچین»، توسط  امریکا   این [...]

اکتوبر 8, 2016 // 0 Comments