وروستي

جویریه:رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل پلار ښه بولي