وروستي

حرمت زنا و مجازات آن

حرمت زنا و مجازات آن

نقيب الله حميد خداوند به منظور حفاظت ون مصوونيت آبرو و عزت انسانها، و جلو گيري از اختلاط نسب ها و [...]

نوومبر 22, 2016 // 0 Comments