وروستي

حقیقي نیکمرغي

حقیقي نیکمرغي

د انترو پولوجیا یو عالم د ماشومانولپاره په سهیلي افریقا کې د داسې لوبې وړاندیز کړی دی.چې یوه له [...]

نوومبر 28, 2016 // 0 Comments