وروستي

حکم خوردن چشم و سر ماهی

حکم خوردن چشم و سر ماهی

سوال: روزی بهمراه دوستم به یک رستوران رفتیم و ماهی سفارش دادیم، برای ما یک ماهی که با تمام اعضایش [...]

نوومبر 8, 2016 // 0 Comments