وروستي

حکم سقط جنین که دچار عقب ماندگی ذهنی یا بیماری لاعلاج باشد