وروستي

دماغ هره ورځ دوه نیم لیټره اوبو ته اړتیا لري