وروستي

د اعتکاف لنډ بيان

د اعتکاف لنډ بيان

د اعتکاف تعريف اعتکاف په لغت کې په کوم ځای کې بندېدلو او يا کوم مقام کې درېدلو ته وايي ، او د [...]

جون 9, 2017 // 0 Comments