وروستي

د ام مؤمنين عايشې رضی الله عنها د واده په اړه د يوې شبهه ځواب