وروستي

د تاريخ سړي او نه سړي!

د تاريخ سړي او نه سړي!

وحيدالله مصلح مونږ د يوه ملت په توګه خپل ارزښتونه لرو، مونږ ته زمونږ دين او ملي عنصرونه ارزښتونه [...]

اپریل 28, 2018 // 0 Comments