وروستي

د حج نيت او د حج ډولونه

د حج نيت او د حج ډولونه

حج درې فرضونه لري: ۱- د احرام تړل ۲- پر عرفات درېدل ۳- طواف زيارت. د پورته درې واړه فرضونو د پرځاى [...]

اګست 10, 2017 // 0 Comments