وروستي

د حضرت عمر رضی الله عنه مسلمانيدل او د اسلام پياوړتيا