وروستي

د «داروين) نظريه

د «داروين) نظريه

د الحاد د پوڅو او خيالي افکارو څخه يوه فرضيه دا ده چې انسان د شادي (بیزو) له نسل څخه ګڼې ځينې کفار [...]

سپتمبر 23, 2017 // 0 Comments