وروستي

د ذي الحجې (اختر د مياشتې) د لومړيو لسو ورځو فضيلت