وروستي

د لیک نښو د سیستم پېژندنه

د لیک نښو د سیستم پېژندنه

ليکنه: همايون نايل هغه بې غږه، منلی شوی، سمبولیک سیستم دی چې په لیک او لوست کې اسانتیا رامنځ ته [...]

اکتوبر 10, 2016 // 0 Comments