وروستي

د مرتد حد

د مرتد حد

د مرتد احکام تعريف : الردة په لغت کې د يوې شي څخه ګرځېدل بل شي ته چې دغه ګرځيدونکې ته مرتد وايي . د [...]

اکتوبر 12, 2017 // 0 Comments