وروستي

د مظلوم ښېرا وهلي کيسه

د مظلوم ښېرا وهلي کيسه

زما يو ملګرى دى، چې ډېر نيك او متقي دى او هغه ته څه خلك د دم لپاره هم راځي. هغه راته يوه ورځ وويل: [...]

نوومبر 1, 2016 // 0 Comments