وروستي

د پلان ارزښت

د پلان ارزښت

په ښار کې سړکونه قير شول. لږ موده وروسته ښاروال پاڅېد او د سړک منځ يې وکيښ تر څو د ګلانو لپاره ځای [...]

اکتوبر 1, 2017 // 0 Comments