وروستي

د چا په ظاهر مه غولېږئ!!

د چا په ظاهر مه غولېږئ!!

عبدالمالک همت له بده مرغه په دې د ډول ډول فتنو په وختو کي زموږ زياتره سياسي، ټولنيز، قومي او ديني [...]

سپتمبر 7, 2017 // 0 Comments