وروستي

سفري در فضا به دنبال حيات

سفري در فضا به دنبال حيات

آيا قرن 21 زمان مناسبي براي رويارويي مخلوقات فضايي با ما هست؟ بايد آنچه را كه دانشمندان سعي دارند [...]

فبروري 19, 2018 // 0 Comments