وروستي

سهار په نهاره – د ګرمو اوبو څیښلو اوه (۷) ګټې: