وروستي

عادل الجبیر: سران گروه القاعده در ایران زندگی می کنند ومورد حمایت حکومت این کشور هستند