وروستي

فرقه اسماعیلیه

فرقه اسماعیلیه

تعریف: اسماعیلیه فرقه ای است که خودرا به اسماعیل بن جعفر صادق منسوب میداند، در ظاهر طرفدار اهل [...]

سپتمبر 9, 2017 // 0 Comments