وروستي

قاعده كلي در مورد حرام

قاعده كلي در مورد حرام

دکتور یوسف قرضاوی قاعده: مقدمه حرام، نيز حرام است یکی از قواعد کلی که اسلام وضع و تثبیت نموده است [...]

نوومبر 22, 2016 // 0 Comments

قاعده كلي در مورد حرام

دکتور یوسف قرضاوی قاعده: مقدمه حرام، نيز حرام است یکی از قواعد کلی که اسلام وضع و تثبیت نموده است [...]

نوومبر 12, 2016 // 0 Comments