وروستي

نیروهای «سوریه دموکراتیک» بر نیمی از شهر الرقه مسلط شدند