وروستي

وقت سلطان عزم فتح کرد!

وقت سلطان عزم فتح کرد!

محفوظ الرحمن خراسانی مفتی خلافت عثمانی در یکی از صبح ها وارد قصر سلطان سلیمان قانونی شد. در این [...]

اکتوبر 15, 2017 // 0 Comments