وروستي

پر دين يووالی مو د ټولو ستونزو حل دی – د قران سنت اعلاميه