وروستي

پلونه – Bridges

پلونه – Bridges

لومړۍ برخه – تعريف: پل هغه ودانۍ ده چې له يوه ځايه بل ته له فزيکي خنډونو څخه د تېرېدو لپاره رغول [...]

اکتوبر 1, 2017 // 0 Comments