وروستي

په روژه کې نسوار او چيلم څکول څه حکم لري ؟