وروستي

په نړیوالو اړیکو کې د نړۍ تر ټولو مخکښ 50 سیاست‌پوهان او عالمان