وروستي

په پاکستان کې د ایډز ناروغانو شمېر یو سل ۳۴ زرو ته پورته شوی